FanPage   หน้าแรก   ฉบับก่อน    ดัชนี    แนะนำ   ติดต่อเรา   ซีเอ็ด  


Activities
   ประลองปัญญา
   คิดเขียน
   ข่าว-กิจกรรมสมาชิก

จะสมัครสมาชิกได้อย่างไร

สมาชิกมี 4 ประเภทคือ
สมาชิกทั่วไป เป็นสมาชิกที่ต้องการบอกรับนิตยสารเพื่ออ่านเอง ซึ่งจะทำให้คุณแน่ใจได้ว่า ได้อ่านนิตยสารอัพเดทครบทุกฉบับ ตลอดระยะเวลาเป็นสมาชิกของคุณ
สมาชิกอุปถัมภ์ เป็นสมาชิกที่ต้องการบอกรับนิตยสารให้แด่ โรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานเหล่านั้นมีโอกาสได้รับข่าวสาร สาระ ความรู้ จากนิตยสารอัพเดท ซึ่งในบางครั้งหน่วยงานไม่มีความสามารถในการจัดหานิตยสารอ่านเองได้ เพราะขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นต้น โดยที่คุณสามารถเลือกหน่วยงานเอง หรือให้ทางกองบรรณาธิการเลือกหน่วยงานให้ก็ได้
สมาชิกกลุ่ม เป็นสมาชิกที่ต้องการบอกรับนิตยสารในราคาพิเศษซึ่งจะทำให้คุณแน่ใจได้ว่า ได้อ่านนิตยสารอัพเดทครบทุกฉบับ ตลอดระยะเวลาเป็นสมาชิกของคุณในราคาประหยัด โดยมีข้อแม้ว่า ต้องเป็นนักเรียน นักศึกษา และต้องสมัครสมาชิกมาพร้อมกันตั้งแต่ 20 คนขึ้นไป (จ่ายเงินทุกคนตามอัตรา)
สมาชิกอุปถัมภ์พิเศษ เป็นสมาชิกที่ต้องการบอกรับนิตยสารให้แด่ โรงเรียน หน่วยงาน หรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานเหล่านั้นมีโอกาสได้รับข่าวสาร สาระ ความรู้ จากนิตยสารอัพเดท โดยต้องอุปถัมน์ให้กับโรงเรียนจำนวน 20 โรงขึ้นไป (จ่ายเงินตามจำนวนโรงเรียน)

ผู้สมัครสมาชิกกลุ่ม ให้แนบชื่อ ที่อยู่ ของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ในกระดาษแยกต่างหาก พร้อมระบุชั้นเรียน และสถาบัน

ผู้สมัครสมาชิกอุปถัมน์พิเศษ ให้แนบชื่อ ที่อยู่ ของโรงเรียนที่ต้องการอุปถัมน์ในกระดาษแยกต่างหาก กรณีไม่ระบุชื่อโรงเรียน ทางโครงการ จะจัดส่งให้โรงเรียนที่เหมาะสม และแจ้งรายชื่อให้ทราบในภายหลัง

คุณสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์ทุกสาขา ยกเว้น สมาชิกกลุ่ม และสมาชิกอุปถัมน์พิเศษ หรือโดยการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มสมัครสมาชิก แล้วส่งมาที่

ฝ่ายสมาชิก นิตยสาร UpDATE บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน) อาคารเนชั่นทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 46/87-90 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.0 2739 8111 ต่อ 8290 , 8291 โทรสาร 0 2751 5460 , 0 2751 5461 E-Mail : member@se-ed.com

ต้องรวบรวมเงินทั้งหมดแล้วส่งมาในคราวเดียวเท่านั้น!
สมาชิกกลุ่ม สงวนสิทธิ์ให้กับนักเรียน นักศึกษา และอาจารย์ เท่านั้น

ดูแบบฟอร์มสมัครสมาชิก (PDF format 41 K สามารถเขียนขึ้นใหม่ได้)


เลขที่สมาชิก และฉบับสุดท้ายที่คุณจะได้รับ

คุณสามารถทราบเลขสมาชิก และฉบับสุดท้ายที่จะได้รับได้จากสติ๊กเกอร์หน้าซองสมาชิกของท่านดังนี้

คุณ ตัวอย่าง ตัวอย่าง [B 012345-232] 123/123 หมู่ 123 แขวง... เขต... จังหวัด... xxxxx

หมายความว่า เลขสมาชิกของคุณคือ B 012345-232 และจะหมดอายุ (ได้รับเล่มสุดท้าย) ในฉบับที่ 232

มีข้อสงสัย?

คุณสามารถติดต่อกับ Update ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกทุกเรื่องได้โดยตรงที่ฝ่ายสมาชิก
โทร. 0 2739 8111 ต่อ 8291 หรือสายตรง 0 2739 8290 ติดต่อ คุณ มานิต
โทรสาร(ตรงสู่สมาชิก) 0 2739 8294


แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ คลิก
แจ้งไม่ได้รับหนังสือ คลิก

พบกับเรื่องนี้ได้ที่ : http://update.se-ed.com/subscribe.shtml  หน้าแรก   ฉบับก่อน    ดัชนี    แนะนำ   ติดต่อเรา   สมาชิก   ซีเอ็ด

UpDATE นิตยสารรายเดือน ราคาฉบับละ 75 บาท อัตราสมาชิก 12 ฉบับ 825 บาท จัดพิมพ์โดย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด(มหาชน)
เลขที่ 1858/87-90 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 โทร.0 2739 8111 โทรสาร 0 2739 8244 E-mail : update@se-ed.com